مقالات

آموزش باله حرکت پیلیه

آموزش باله : حرکت پلیه

/
در این قسمت از آموزش باله میخواهیم راجب یکی از حرکات اولیه بال…
حرکت رلوه - پوز چهار پا - آموزش باله

آموزش باله : حرکت رلوه

/
در این قسمت از آموزش باله میخواهیم راجب یکی دیگر از حرکات اولی…
blank

باله و تاریخچه آن در ایران

/
رقص باله و تاریخچه آن در ایران باله نوعی رقص هست و به رقصنده ها…