مقالات

پشت صحنه رقص باله

پشت صحنه رقص باله

/
پشت صحنه رقص باله   پای رقصندگان همیشه بسیار دردناک است. …
تاریخچه باله

تاریخچه باله

/
تاریخچه باله باله نوعی رقص است که در آن حرکات باله به آ…
آموزش باله حرکت پیلیه

آموزش باله : حرکت پلیه

/
در این قسمت از آموزش باله میخواهیم راجب یکی از حرکات اولیه بال…